Velkommen til CuraMedicus

Psykolog/ Psykiater    

Psykisk helse, for barn, ungdom og voksne.

Henvisning ikke nødvendig.  

Vi tilbyr

Utredning. Behandling. Veiledning. Rådgivning. Konsulentoppdrag!

Sommerstengt

Alle våre behandlere har ferieavvikling i juli, nye henvendelser vil besvares i starten av august.

Belastende livshendelser, sykdom i familien eller andre utfordringer?

Ved ulike typer livsbelastninger kan være godt å få hjelp til å sortere tanker og følelser, og til å bedre samspillsmønster og kommunikasjon innad i familien. Vi tilbyr individualsamtaler, veiledning til foreldre/ pårørende, familiesamtaler, og parterapi.

Har du vansker med å takle skole, jobb, eller sosialt liv på grunn av psykiske vansker?

Mange kan oppleve psykiske vansker som påvirker funksjon i jobb og sosialt. VI har lang erfaring med kartlegging, utredning og behandling av bl.a. angst, depresjon, søvnvansker, tvang, og nevropsykiatriske tilstander som Tourettes syndrom og ADHD/ADD.

Barn eller ungdom som sliter?

Slitenhet, søvnvansker, magesmerter, hodepine, konsentrasjonsvansker, tristhet og nedstemthet er vanlige årsaker til skolefravær og bekymring for barn og ungdom. Vi kan hjelpe med en helhetlig forståelse av somatiske og psykiske plager.  

Hvem er vi

Om oss (mal)

Vi  er spesielt opptatt av å tilby rask hjelp til mennesker som strever i skole, jobb eller sosialt. Rask hjelp og riktige tiltak er viktig. Ved å avhjelpe lettere psykiske vansker, avdekke og behandle eventuelle underliggende årsaker, kan man forhindre utvikling av alvorlige psykiske symptomer, sosial tilbaketrekning og frafall fra skole og arbeidsliv.

Vi holder  til i lyse, trivelige lokaler Ski sentrum, med gangavstand fra togstasjon og parkeringsplass.

Vi tilbyr time raskt, og uten henvisning fra fastlege.

Mulighet for avtaler ettermiddag/ kveld ved behov.

Våre behandlinger

Samtalebehandling

I en terapeutisk samtale kan man utforske vanskelige tanker og følelser innenfor en trygg ramme. Terapi kan hjelpe hvis man befinner seg i en vanskelig livssituasjon, opplever psykiske problemer som angst og depresjon, eller bare ønsker å bli bedre kjent med seg selv og egne mønstre. Samtaleterapi kan hjelpe deg til å få bukt med problemene og til å få det bedre med deg selv og med de rundt deg. Vi tilpasser terapiform til ditt behov og ønske. 

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi, også kalt kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Mange synes at dette er en fornuftig og jordnær måte å jobbe med psykiske helseproblemer på. 

Les mer ...

Metakognitiv terapi

Et gjennomgående trekk ved psykiske lidelser, som angstlidelser og depresjon, er at man opplever liten kontroll over egen tenkning. Mange opplever at de mister kontrollen over tanker og følelser, og at de blir sittende fast i et uhensiktsmessig mønster som de ikke klarer å løsrive seg fra.     

Les mer ...

Kurs/ ekstern veiledning

Vi tilbyr veiledning til samarbeidspartnere, som for eksempel skole, PPT, barneverntjenester, og andre instanser. 

Pårørendesamtale/ foreldreveiledning

Psykiske helsevansker hos en i familien berører også de andre. Å ha barn, partner, eller andre familiemedlemmer med psykiske lidelser kan medføre bekymringer, fortvilelse og utilstrekkelighetsfølelse. Pårørende befinner seg i ulike livssituasjoner, og møter dermed forskjellige utfordringer i rollen som pårørende. Mange har behov for informasjon om psykiske lidelser, og om hva man kan bidra med, og hva man kanskje må akseptere i en periode. Mange opplever det nyttig med samtaler for egen del, som støtte til å mestre situasjonen de er i. 

Angst

Mange opplever angst en eller annen gang i livet. De som har erfart angst vil oppleve det som en intens og ubehagelig opplevelse.

Les mer ...

Depresjon

Livet går opp og ned, og det er normalt å føle seg trist fra tid til annen.

Depresjon derimot, er en lidelse som kjennetegnes av sterk og vedvarende nedstemthet og energimangel, negative tanker, konsentrasjonsvansker og søvnvansker. Kroppslige symptomer er vanlig ved depresjon. 

Tvangslidelse/OCD

Tvangslidelse kalles også OCD. Er du rammet av denne formen for angstlidelse innebærer det at du er plaget av tilbakevendende ubehagelig tanker og/eller tvangshandlinger.

Les mer ...

Søvnforstyrrelser

Søvnvansker er et utbredt problem i befolkningen, og for mange skaper det både bekymring og nedsatt funksjon, enten det handler om døgnrytmeforstyrrelser, innsovningsvansker, hyppige oppvåkninger, eller mareritt.

Vi tilbyr behandling av vedvarende søvnproblemer (insomni), uten bruk av medisiner    

Sinneproblematikk

Sinne er en normal følelse som vi alle har.Mange mennesker strever imidlertid med å forstå hva som utløser sinne/aggresjon, og med å kontrollerefølelsene. I terapi kan man jobbe målrettet med sinneutfordringer, enten det viser seg i relasjon til barn eller partner, eller om det er mer generelle sinneutfordringer. 

Medikamentell behandling

Av og til er det nødvendig med medikamentell behandling som supplement til samtaler. Våre psykiatere tilbyr oppstart og oppfølging av medikamentell behandling for ulike type lidelser, bla ADHD, tics/tourettes syndrom, angst, tvangslidelser, og depresjon. 

Spiseforstyrrelser

Dersom du har en spiseforstyrrelse, er du overopptatt av mat, vekt og figur. Din selvfølelse er kanskje i stor grad preget av hvordan du klarer å kontrollere matinntaket ditt og kroppsfiguren din. Du har mange negative tanker og bekymringer om mat og vekt, i en slik grad at det går ut over helse og livskvalitet. 

EMDR

EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende. EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.

Les mer ...

Emosjon-fokusert parterapi

Emosjonsfokusert terapi er en terapiform som går ut på å utforske, forstå og endre vanskelige og fastlåste følelser.     Grunnholdningen i EFT er at det er følelsene våre som avgjør hvordan vi har det, hvordan vi tenker, hvordan vi forstår oss selv og andre, og hvordan vi opptrer i livet.

Les mer ...

Prestasjonsutvikling

Ønsker du å få det beste ut av ditt potensiale eller strever du med å prestere optimalt når det gjelder som mest? Eller er du skadet og ønsker å bruke rehabiliteringstiden til å jobbe målrettet mot fremtidige prestasjoner? Det å jobbe målrettet for å forbedre sine mentale ferdigheter har vist seg å bidra til jevnere prestasjoner som ligger tettere opp mot utøverens potensiale.

Les mer ...

Lederveiledning/coaching

Ønsker du å bedre dine lederferdigheter?

Lederes evne til å etablere gode relasjoner har vist seg å ha stor effekt på bedrifters effektivitet og produktivitet. Det å jobbe med å bedre sin evne til å relasjonsledelse, kan bidra til et bedre arbeidsmiljø og redusere sykemeldinger blant ansatte. 

Les mer ...

Kommunikasjon og konflikthåndtering

Ønsker du å bedre dine kommunikasjons- og konflikthåndteringsferdigheter?

Konflikter i arbeidsmiljø, og mellom ansatte og ledere, bidrar i stor grad til mistrivsel og sykemeldinger. Gode kommunikasjons- og konflikthåndteringsferdigheter kan være svært viktig for å ivareta sine ansatte, seg selv og bedriften en jobber i.     

Les mer ...

Ansatte

Ved ønske om behandling kan du ta direkte kontakt med behandler.

Thomas Korvann

Spesialist i klinisk psykologi  

thomas.korvann@mail.1.curamedicus.no.co

415 79 396

Les mer ...

Hanne Haavik

Daglig leder- Lege, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.

hanne.haavik@mail.1.curamedicus.no.co

Les mer ...

Kristin Wiik

Psykologspesialist  

kristin.wiik@mail.1.curamedicus.no.co

Les mer ...

Elisabeth Ermesjø

Psykologspesialist  

elisabeth.ermesjo@mail.1.curamedicus.no.co

Les mer ...

Honorarer

Våre priser indeksjusteres årlig